Minunea Schimbării la Față


Schimbarea-la-Fata-transfigurare

Mântuitorul a luat trei ucenici pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, s-a urcat pe un munte înalt, numit Tabor, ca să fie în singurătate. Aici, pe Tabor, apostolii au avut parte să trăiască preț de clipă, cea mai covârșitoare minune din viața pământeană, minunea Schimbării la Față a Mântuitorului și să vadă ce nu este dat omului să vadă cu ochii trupești aici pe pământ, Slava Dumnezeiască sau Împărăția Cerurilor.

Față Mântuitorului strălucea ca soarele și îmbrăcămintea Sa se făcuse albă ca lumina. Un nor apăruse și pe el stăteau de vorbă Moise și Ilie cu Mântuitorul Iisus Hristos. Un alt nor luminos îi învăluise pe apostoli și din el un glas al Tatălui Ceresc le-a  vorbit : ”Aceasta este  Fiul Meu cel iubit întru care bine am voit pe acesta să-L ascultați”(Matei 17,5). Aceleași cuvinte, de îndemn Părintesc și de confirmare, ale Tatălui, le-am auzit și la Botezul Domnului, că Iisus Hristos este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Oare cât de strălucitoare era Față Lui și cât de albă era îmbrăcămintea Lui, de nu au putut mai mult de o clipă să-L privească apostolii, de au căzut cu fața la pământ ca morți? Această clipă este clipă veșniciei, care nu poate fi văzută cu ochi trupești, sau, atât timp cât suntem în viață. Este o clipă de Slavă Dumnezeiască, pe care Dumnezeu o descoperă omului, asigurându-l că ea există. Pentru o clipă Sfinților Apostoli li s-au deschis deodată ochii trupești și achii sufletești, ca să-L vadă pe Învățătorul lor în Slavă cea Dumnezeiască, ca un Dumnezeu adevărat și să creadă și să se mângâie că ei sunt ucenicii Lui, pentru clipele de patimă, care vor urma.

Spunem că s-a Schimbat la Față, nu pentru ca s-ar fi produs vreo schimbare în fizionomia Omului Hristos, nu s-a produs nici o schimbare, nu putem spune despre Dumnezeu ca s-a schimbat, unul dintre atribute este Neschimbabilitatea, ci s-a descoperit preț de o clipă ceea ce exista deja și nu se putea vedea. L-au văzut cum arată ca Dumnezeu adevărat în Slava Sa. S-a descoperit și li s-a confirmat că Iisus Hristos este Om adevărat și Dumnezeu adevărat în același timp. Ucenicii Îl cunoșteau și-l vedeau pe Învățătorul lor că om, îl cunoșteau că este Fiul lui Dumnezeu dar nu L-au văzut niciodată ca Dumnezeu în Slava Sa Dumnezeiască. Ori, acest lucru li se descoperă aici, pe Muntele Taborului, ca Dumnezeu în Slava Sa.

Acestă minune n-a fost numai vedere sau arătare a unei realități, ci a fost și o simțire, încât Sf.Apostol Petru a zis către Iisus ; ”Învățătorule bine este ca noi să fi aici. Să facem trei colibe : una Ție, una lui Moise și una lui Ilie”(Mat.17,4). De ei au uitat sau nu le trebuia nimic, le era bine. Vedem starea de fericire o omului în prezența lui Dumnezeu. Aceasta stare de biatitudine i-a făcut să uite că sunt oameni în trup, că sunt pământeni, că au casă, au familie, au uitat totul. Pentru ei nu ar mai fi existat întoarcere la viața lor cotidiană. Este o confirmare a faptului că omul nu se simte mai bine nicăieri, ca în preajma lui Dumnezeu. Acest ”bine este ca noi să fim aici” este o frântură din viața cea veșnică a omului.

După această clipă, Mântuitorul se atinge de apostoli și le spune: ”Sculați-vă și nu vă temeți”  iar apostolii ridicându-și ochii, nu au mai văzut pe nimeni decât pe Iisus singur.

Coborând muntele, Iisus le-a poruncit :”Să nu spuneți nimănui cele ce ați văzut, până ce se va scula din morți Fiul Omului”(Mat.17,9), pentru că cele văzute de apostoli nu puteau fi înțelese acum de nimeni. După ce se va produce marea minune a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, și cu Pogorârea Sf Duh, li se vor deschide ochii, mintea și priceperea ucenicilor și vor înțelege Taina Împărăției Lui Dumnezeu și toate tainele dumnezeiești, începând de la întrupare, răscumpărare, jertfă, moarte, înviere și înălțare și că ei au fost martori la toate acestea. Amin.