Despre legătura credinciosului cu Biserica. (1)


in biserica

Părinte, şi eu sunt preot mai tânăr, mi s-a dat să construiesc o biserică, aş vrea să merg să colectez pe la fraţii preoţi cu parohii mai mari dar mi-e jenă şi nu vreau să fiu cerşetor. Poate nu ma va lăsa Dumnezeu şi le rânduieşte el cumva.

-Părinte drag, să nu mai ziceți niciodată aşa ceva. Nu mai rostiți cuvântul „cerşetor” când e vorba de biserica lui Hristos. Eu socot că este păcat. Primii „cerşetori”, vreţi să spuneţi, au fost Sfinții Apostoli? Hristos a întemeiat Biserica Sa și a ales Apostolii Săi pentru ceșetorie? Greșit. Greșesc cei ce se exprimă și consideră astfel pe preoți.  Când avem de înălțat un Altar, o biserică, pentru o comunitatea de credincioși, preotul, ca  reprezentantul acelor credincioși, n-o face pentru el și nici în numele lui, ci în numele credincioșilor și pentru credincioși și în numele lui Dumnezeu. Nu cerşetor trebuie să spus, pentru că nu cerşiţi pentru dvs., ci corect se spune „colectori”. Acesta este cuvântul potrivit pentru misiunea pe care o aveţi, colectaţi ofrandele ce i se cuvin lui Hristos de la credincioşi pentru biserica lui Hristos, sunteţi un instrument, în mâna lui Dumnezeu, o slugă credincioasă,  prin care El îşi adună jertfa credincioșilor la zidirea Bisericii Sale. Dacă aţi înţeles atunci cu curaj făceţi-vă misiunea.

Slavă lui Dumnezeu că se mai ridică un Altar pe care se va Jertfi Hristos şi în care se vor mântui multe suflete.

-Nu merg la Sfânta Biserică. Sunt un suflet cu credinţă în Bunul Dumnezeu cu toate că biserica este la doi paşi de casa mea.

-Cei ce nu iubesc biserica şi nu o cercetează, de fapt, nu-L iubesc cu adevărat pe Dumnezeu. Numai cu gura o spun, sau, în mod declarativ, dar nu și faptic. ”Credința fără fapte este moartă” (Iacov 2,17 și 26). Dacă iubeşti pe cineva, te duci în vizită la el, îl vizitezi, îl cercetezi, îl cauți. Dacă sunteți la doi pași de biserică şi niciodată n-ați cercetat-o, așa veți fi şi dvs. la doi pași de rai, de mântuire, dar nu-l veți putea să-l vedeți şi nu veți putea să intrați şi bucurați într-nsul.

Nu-i fericesc pe cei ce nu se duc în fiecare duminică și sărbătoare la Sfânta Liturghie, care numai în Sfântă Biserică se face.

Te poți ruga şi acasă şi oriunde, dar, Sfânta Liturghie, care este Jertfa nesângeroasă de răscumpărare pentru fiecare, se face numai în Biserică şi nu o găseşti nicăieri în afară de biserică.

-Sărut mâna părinte, scuzați-mă că vă adresez cu o întrebare: au voie femeile să cânte în biserică? Mă refer nu cele din corul mixt al bisericii, ci la celelalte femei, credincioase.

-”Toată suflarea să laude pe Domnul”, așa ne îndeamnă Sfânta Scriptură (Ps.150,6). Au voie să laude în cântări pe Dumnezeu, să participe efectiv şi afectiv la toate slujbele şi rugăciunile care se săvârşesc în biserică, dar, nu au voie să vorbească şi să înveţe în Biserică. Din acest punct de vedere ”femeia trebuie să tacă în biserică” şi să asculte după cum ne învață Sf. Apostol Pavel.(I Cor.14,34)

Pr.Ioan