Epitimiile duhovnicești


preotul_ioan_argatu

 

                Epitimiile duhovnicești, sunt acele canoane proprii date de duhovnici, altele decât cele canonice, dar care însoțesc pe cele canonice (fiind obligatorii) și care au un rol răscumpărător și îndreptător pentru omul care se află sub robia păcatelor grele. Epitimiile duhovnicești, mai au rolul de a reduce din penitența canonică și de a-l ține pe om într-o permanentă și dinamică participare efectivă la împlinirea sfaturilor evanghelice. Sfinții Părinți, recomandă duhovnicului, să țină cont de aceste epitimii, când hotărește în scaunul de spovedanie timpul de căință (penitență) pentru păcat, pentru cineva, reducând din anii canonici până la jumătate, scăzând pentru fiecare canon câte un an. Canoanele (epitimiile) duhovnicești pot să fie multe și diferite. Ele trebuie date ținând cont: de starea moral-religiosă, de conștiința, de gradul de credință, de râvna și evlavia fiecăruia, apoi, de starea materială, de starea de sănătate și de voința și putința omului. Fiecare duhovnic trebuie să-și cunoască fii duhovnicești și potrivit acestei cunoașteri va da fiecăruia penitența ce i se potrivește pentru îndreptarea și mântuirea omului.

               Pentru orientare, dau câteva exemple de epitimii, din cele mai frecvente, ce sunt date credincioșilor:

            -De a nu lipsi niciodată de la Sf. Liturghie, decât din motive binecuvântate și de nevoie: când suntem necurați, neputincioși și bolnavi, având în vedere că Sf. Liturghie este repetarea în chip nesângeros a Jertfei Mântuitorului de Răscumpărare, pentru omul căzut sub robia păcatelor;

             -De a face în fiecare zi un număr de metanii, sau într-o anumită zi din săptămâna (miercurea sau vinerea), pentru o perioadă de timp (1-3 ani);

            -De a posti post negru (ajunare 24 de ore) în una din zilele din săptămâna (lunea, miercurea sau vinerea) pentru o perioadă de timp ( 1-2 ani);

            -De a citi în fiecare zi câte un capitol din Sf. Scriptura;

-De a citi în fiecare zi din Viețile Sfinților și scrierile Sfinților Părinți;

-De a citi în fiecare zi câte un acatist și rugăciuni;

-De a face în fiecare zi sau numai miercurea și vinerea, canonul de pocăință;

-De a citi Psaltirea, în fiecare zi, câte 3 psalmi până ce se termină;

-De a face înfrânare de la carne cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică, pentru o perioadă de timp (1-3 ani…);

-De a face milostenie în fiecare zi;

-De a îmbrăca un sarac la zile mari de praznic: Nașterea Domnului (la Crăciun) și la Invierea Domnului (Paști);

            -De a îmbrăca copii de om sărac din cap până în picioare în zilele de sărbătorea, la Paști și Crăciun;

            -De a boteza copii de om sărac, în calitate de naș și de a avea grijă toată viața de creșterea lor duhovnicească și trupească;

            -De a ajuta bisericile în construcție și cele sărace, cu: bani, materiale de construcție, veșminte, Sf.Vase, mobilier bisericesc, candelabre, sfeșnice, covoare, acopereminte, icoane, pictură, etc.;

(Pr. Argatu V Ioan, Îndrumător practic și canonic a bunului creștin, 2016, cap. Despre mărturisire, pag. 25-26)

________________________________

01-Epitimii = canonul dat de duhovnic la mărturisire pentru păcate, potrivit cu canoanele Sf. Părinți și a Sinoadelor Ecumenice, (oprire de la Sf.Impărtășanie, post, rugăciuni, metanii, milostenie…etc.

02- Penitență = timpul de pocăință stabilit de duhovnic la scaunul de mărturisire.