Este bine să dai de pomană cărți religioase?


cjjjjjjjjjjjjapture

Am dăruit cuiva o carte religioasă, și a spus că este păcat și nu este bine să dai cărți, pentru că, trebuie să-și ia singură. Cărțile religioase sunt doar de împrumut. Dumneavoastră ce părere aveți?

Observați cum vrăjmașul pervertește, în conștiința unora, o faptă bună, poate cea mai ziditoare faptă ce privește mântuirea aproapelui ! A da cuiva în dar (de pomană) o carte despre Dumnezeu, prin care, să se mântuiască cineva citindu-o, nu este păcat, ci o mare faptă bună.

Să-și cumpere cel necredincios o carte religioasă, este mai greu sau nu va face niciodată lucrul acesta, pentru că nu este interesat. Dacă o va primi în dar, chiar dacă o pune undeva fără s-o citească, dar, peste un timp va da de ea, măcar din curiozitate o va citi. Cuvântul pe care l-a citit, va lucra conștiința, atunci sau mai târziu, se va trezi, și-l va întoarce la credință pe necredincios.

Acest sfat, să nu dai de pomană cărți religioase, vine de la diavol, ca să-l împiedice pe cel necredincios de a afla adevărul dumnezeisc și să rămână în necredința sa, și pe cel ce ar fi putut să-l ajute, să piardă fapta bună, de a ajuta pe aproapele.

Prin viclenia sa, diavolul, se preface a lăsa să se facă o faptă bună, pentru cel ce vrea să ajute pe aproapele, să-i împrumute o carte religioasă. Viclenia constă în faptul că prin a împrumuta cuiva o carte, va avea și el parte și nu va lăsa ca fapta bună să fie dusă până la capăt. Obligativitatea celui ce a primit cartea, de a o întoarce înapoi binefăcătorului, va fi încurcată de acest vrăjmaș, prin : zădărnicie (întârziere) și neținerea de cuvânt, prin deteriorarea unei pagini din carte, sau, deteriorarea întregi cărți, prin pierderea cărții, fapt ce va aduce supărare, nemulțumire și ceartă între cei doi.

Atunci vă întreb, care este mai bună, donația (pomana) sau împrumutul? Donația, veți spune. Adevărat. Care este păcat? Imprumutul, vor spune unii.  Dar, despre împrumut spune Scriptura, că este o faptă bună și ne îndeamnă Mântuitorul s-o facem. Da, este o faptă bună, dacă nu lași loc și vrăjmașului să-și bage codița. Cum putem să facem acest lucru? Numai ascultând de sfatul Evangheliei : ”daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi răsplata voastră va fi multă şi veţi fi fiii Celui Preaînalt”(Luca 6, 35). Prin aceasta, desființezi interesul diavolului, că ar mai putea câștiga ceva și pleacă, altfel, orice împrumut, de ori ce fel, nu va fi o faptă bună pentru tine, ci un câștig pentru diavol.

De aceea, vă îndemn, luați cât mai multe cărți ziditoare de suflet și dați-le de pomană, cu toată dragostea, ca cei ce le primesc să le poată da și ei altora. Este una din cele mai mari și mai primite fapte bune, pe care ați putea s-o faceți pentru aproapele.

Părintele Ioan