care sunt canoanele ce interzic femeilor şi băbaţilor să intre în Sf. Altar?


parintele-argatu-manastirea-cernica

 Părinte, care sunt canoanele ce interzic femeilor şi  băbaţilor să intre în Sf. Altar?

Canoanele Bisericeşti interzic atât femeilor cât şi bărbaţilor să intre în Sfântul Altar:

1.-“Să nu fie îngăduit vreunuia din toţi cei ce fac parte dintre laici să intre înăuntru sfântului Altar în nici un chip, nu este oprită de la acest lucru stăpânirea împărătească, atunci când după oarecare predanie foarte veche, ar voi să aducă daruri Creatorului” (Canonul 69 de la Sinodul VI Ecumenic)  

Deci, canonul oprește de a intra în Sfântul Altar pe toţi laicii, fie bărbați, fie femei şi copii, făcând excepție împăratul, care este considerat unsul lui Dumnezeu. Canonul interzice categoric spunând: În  nici un  chip nu se poate intra în Sfântul Altar, nici măcar cu ocazia sfinţirii unei biserici, nici cu voia preotului sau a ierarhului.

2.- “….numai celor ierosiţi le este iertat să intre în Altar şi să se cuminice(Canonul 19 de la Laodiceea),

adică, numai cei ce sunt hirotoniți în diaconi, preoți și episcopi, li se îngăduie să intre în Altar pentru a se împărtăşi.

3.Nu se cuvine ca femeile să intre în Altar” (Canonul 44 de la Laodceea).

Acest canon s-a dat la Sinodul de la Laodiceea, şi interzice femeilor în mod special să intre în Sfântul  Altar.

4.“Se cuvine călugăriţelor a intra în Sfântul Altar şi să apridă lumânări şi candele, să-l cureţe şi să-l măture” (Canonul 15 al Sf. Nechifor Mărturisitorul.)

La mănăstirele de maici, episcopul dă binecuvântare de a intra în Sfântul Altar în baza acestui canon, la o măicuţă, nu la toate, numai căreia este rânduită pe post de paraclesier, de a face curăţenie şi de a se îngriji de cele ce sunt necesare pentru slujbă. Maicile primesc tunderea în monahism, este mare diferenţă într-o simplă femeie şi o monahie. Cred că am lămurit şi pe cei ce întreabă cum de li se dă voie maicilor să intre în Sfântul Altar.

Cred că vă daţi seama singuri, citind aceste canoane, că, nu este bine ceea ce facem la sfinţiri de biserici, călcând canoanele şi evlavia cu care participăm nu ne ajută. Poţi avea evlavie şi ascultare faţă de ceea ce porunceşte Biserica în acelaşi timp. Ascultarea vine din smerenie. Dacă, pe lângă evlavie mai ai şi ascultarea şi smerenie, îţi foloseşte evlavia, dacă nu le ai, îţi va folosi tot atât cât îi foloseşte unui om mândru mândria.

Atunci când diavolul are ceva de căştigat din credinţa noastră, din evlavia noastră, din râvna noastră, ne înmulţeşte credinţa, râvna, evlavia atât de mult, până la extrem, pentru ca, să ne fie căderea mai mare. Aici într-adevăr, are de câştigat, pentru că suntem călcători de canoane şi stricători de rânduieli bisericeşti. Se săvârşeşte păcatul, ştim că păcatul întinează şi întinăm Altarul chiar în ziua sfințiri lui.

Eu cred că nu e corect, mai ales femeile, nu au voie să intre în Sf. Altar chiar dacă nu e sfinţit. Eu una nu aş face aşa ceva, acolo trebuie să intre doar bărbaţii dar şi ei dacă sunt curaţi. Asta cred eu, dar cel mai bine ştiu preoţii.

Tocmai, acest lucru e dureros, că preoţii, nu ştiu sau nu vor să ştie, silesc pe episcop să le îngăduie să facă acest lucru, de ce să nu recuoaştem pentru câţiva „bani” pe care-i dau oamenii trecând prin altar, de mai multe ori, și ca să se scuze în fața credincioșilor că, episcopul a dat voie, cu binecuvântarea episcopului s-a intrat şi este unica ocazie când au voie şi femeile să intre în altar. Ce înşelăciune!

După ce s-a muncit atât de mult să zidească o biserică, Dumnezeu ştie prin câte greutăţi a trecut şi câte umilinţe a răbdat şi numai el, preotul, ştie cum L-a ajutat Dumnezeu să procure banii necesari pentru materiale şi plata muncitorilor, la urma, odată cu sfinţirea în loc să mulţumească lui Dumnezeu că a reuşit s-o ducă la bun sfârşit, se lăcomeşte la acei câţiva bani veniţi prin neascultare de ÎL supără pe Dumnezeu, călcându-i porunca: „femeia necurată să nu întineze Locaşul Sfânt – Biserica” chiar în ziua sfinţirii şi călcând cele 4 canoane (Canonul 69 Sinodul VI Ec., canonul 19 şi 44 Laodiceea şi canonul 15 Sf. Nechifor Mărturisitorul).

Nimeni să nu intre în Altar (nici bărbaţi şi nici femei) după ce a fost sfinţit, iar credincioşii în ziua sfinţirii biserici lor să nu păcătuiască împotriva ei.

E dureros că nu înţeleg acest lucru şi credincioşii merg ca oile crezând că sunt obsolviţi de orice vină, zicându-şi că vina stă la cei ce au dat voie.

____________________________________________

Pr.Argatu V Ioan ”Noi răspunsuri duhovnicești la întrebările credincisilor