Chipul şarpelui: înţelpciune… sau isteţime şi viclenie?


adam si eva    

Ştiţi de ce diavolul a luat chipul şarpelui, pentru a-l înşela pe om? Pentru că, dintre toate vieţuitoarele din Eden, şarpele era socotit ca fiind cel mai înţelept animal. În mai multe locuri din Biblie se face referire la înţelepciunea şarpelui. Chiar şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos face referire la înţelepciunea şarpelui atunci când ne îndeamnă: “Fiţi înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii” [126].

Diavolul ştia că Adam şi Eva apreciază pe şarpe ca fiind cel mai înţelept animal. Pentru a fi crezut în ispita pe care trebuia să i-o aducă omului şi de a-l determina să mănânce din pomul oprit şi să calce porunca lui Dumnezeu, a luat chipul şarpelui. Ca să presupună Adam că un înţelept îi vorbeşte. Sub acest chip al diavolului, Adam trebuia să nu aibă prea mare îndoială în spusele lui, ci să creadă pentru că un înţelept îi vorbeşte. Diavolul nu este înţelept prin natura sa, dacă ar fi fost înţelept nu ar fi căzut din Cer. Izvorul înţelepciunii este însuşi Dumnezeu. Diavolul, în schimb, este isteţ, atribut ce-şi are izvorul în trufie, în mândrie, în viclenie şi nu este tot una cu înţelepciunea. Ştiind că, prin natura sa, diavolul este mândru şi trufaş, nu poate fi decât isteţ, şiret, viclean pe care le foloseşte în a ispiti pe om şi a produce răul şi răutatea în lume, ca cel ce este izvorul tuturor răutăţilor

Nu trebuie să confundăm înţelepciunea cu isteţimea. Prin înţelepciune nu se pot săvârşi decât cele bune, pe când prin isteţime se săvârşesc şi cele rele. Isteţimea şi viclenia merg mână în mână, se completează şi se susţin reciproc şi sunt generate de natura diavolului. Hoţii, viclenii, mincinoşii, perverşii şi fariseii lucrează, folosindu-se de isteţime şi viclenie.

Înţelepciunea vine numai de la Dumnezeu şi i se împărtăşeşte omului în dar de către El. De aceea şi Solomon când a fost întrebat de Dumnezeu: “Ce vrei să-ţi dau?”, a zis: “Doamne, să-mi dai înţelepciune, că dacă voi avea înţelepciune am să le dobândesc pe toate”. Prin rugăciune se primeşte darul înţelepciunii şi duhul cuminţeniei, aşa cum ne pune Solomon: “Pentru aceea m-am rugat şi mi s-a dat înţelepciune, şi duhul cuminţeniei a coborat în mine”[127] .

Sfântul Apostol Pavel vorbeşte şi de o altă înţelepciune, cea a lumii, venită de la înţelepţii şi învăţaţii lumii, pe care o numeşte “nebunie” pentru că nu-şi are izvorul din Înţelepciunea lui Dumnezeu: “Căci înţelepciunea lumii acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu, pentru că scris este: “El prinde pe cei înţelepţi în viclenia lor”[128] . De fapt, este o falsă înţelepciune venită de la înţelepţii vicleni şi fără de Dumnezeu, sau un alt chip al diavolului din zilele noastre, pentru a ne înşela şi a ne îndoi de existenţa lui Dumnezeu.

________________
[126].- Matei 10, 16.

[127].- Înţelepciunea lui Solomon 7, 7.
[128].- I Corinteni 3, 19.