Răspuns la o mare dilemă..


.spovedanie_23

            Credinciosul creştin otodox are două ascultări principale după care se conduce în viaţa de creştin, prima: ascultarea de Dumnezeu; a doua: ascultarea de Biserică. Preotul-duhovnic este principalul glas al bisericii. Dilema este: ce alegem în momentul când aceste două ascultări se contrazic? Mergem pe ce spune Dumnezeu sau pe ce spune duhovnicul ?

Fraţilor creştini şi români, ce trebuie respectat mai întâi Sfânta Scriptură, care este glasul lui Dumnezeu sau sfatul duhovnicului? Îmi veţi zice că şi una şi alta. Aveţi mare dreptate, aşa trebuie să facă un bun creştin şi credincios să asculte Cuvântul lui Dumnezeu şi cuvântul duhovnicului. Adevărat veţi spune aşa trebuie, să respectăm şi Scriptura şi duhovnicul dacă merg în tandem. Şi atunci ce-i de făcut? Ce alegem dacă aceste două ascultări se contrazic? Cum ieşim din această dilemă? Când se contrazic aceste două ascultări? Când una dintre ele greşeşte. Care poate greşi? Îmi veţi zice duhovnicul. Adevărat. Când duhovnicul nu ascultă şi nu ia în considerare poruncile lui Dumnezeu, sfatul lui nu se mai potriveşte cu porunca dată de Dumnezeu, de care trebuie să ascultăm necondiţionat. Cine-i mai mare, cine-i mai întâi? Îmi veţi zice că Dumnezeu este mai mare şi mai întâi.

Când duhovnicul sfătuieşte altceva faţă de ceea ce Dumnezeu porunceşte, înseamnă că el se află despărţit de Dumnezeu, adică pe calea ereziei. În cazul acesta îl ascultăm? Desigur că nu.

Ei, aici intervine obligaţia noastră spirituală de a cunoaşte, a cântări, a analiza şi a descoperi adevărul sau duhul străin al presupusului adevăr, pe care îl primim ca sfat. Să analizăm puţin şi să ne întrebăm: Sfânta Scriptură, oare nu este ea singura care conţine Adevărul de necontestat? Adevarul Absolut? Însuşi Cuvântul lui Dumnezeu? Este? Sigur că este, fără îndoială şi fără tăgadă, peste el nu putem veni cu părerile noastre. Deci din start dăm credibilitate şi ascultare Sfintei Scripturi şi a cuvintelor ei.

Apoi, ne întrebăm care ar rebui să fie calitatea cea mai mare a unui „duhovnic?” Vom spune, calitatea de a asculta, de a respecta şi a pune în aplicare “tot cuvântul ce iese din gura lui Dumnezeu”[54], în modul cel mai fidel, necontestat şi necomentat, cu seriozitate şi severitate chiar.

Peste Cuvântul lui Dumnezeu nu se trece niciodată şi de către nimeni cu vreo părere personală contrară sau speculativă şi nici invocând puterea de a dezlega. Nu-i mai mare puterea de a dezlega a preotului decât Cuvântul lui Dumnezeu. Însuşi Cuvântul lui Dumnezeu leagă şi dezleagă. Un duhovnic îmbunătăţit nu va pune niciodată cuvântul său înaintea Cuvântului lui Dumnezeu. Am dreptate? Întotdeauna un duhovnic îmbunătăţit îl veţi cunoaşte, din evidentul fapt că-şi susţine cuvântul pe Cuvântul lui Dumnezeu, observându-se vădita grijă de a nu ieşi din Cuvântul lui Dumnezeu, de a nu supăra pe Dumnezeu şi apoi pe oameni. Întotdeauna va asocia cuvântul său cu, Cuvântul lui Dumnezeu. Întotdeauna va începe să înveţe cum făceau proorocii, cu atenţionarea:
Aşa grăieşte Dumnezeu!”,….. “Aşa voieşte Dumnezeu”,…..” că aşa a grăit Domnul!”…. [55]

Dacă un duhovnic vine cu sfaturi şi îndemnuri ce contrazic cuvântul lui Dumnezeu, să vă fie măsură, de a a-l califica pe acel duhovnic cât de „îmbunătăţit” este. Cuvântul său împotriva Cuvântului lui Dumnezeu îl descalifică. Aşa deosebim pe un duhovnic îmbunătăţit de unul mai puţin îmbunătăţit. Să nu confunde cineva termenul de “îmbunătăţit” cu cel de “bun lumii” când preotul face pe plac oamenilor cum vor ei şi nu mai ţine cont de ce vrea Dumnezeu.

Nici ascultare nu i se cuvine unui asemenea preot, şi Arie a fost preot “îmbunătăţit” în ochii unor credincioşi şi a unor ierarhi ai vremii şi ştim în cât de mare erezie i-a dus pe toţi care au crezut în el şi care mai cred şi astăzi. Ca drept dovadă, avem acei sfătuitori pro-occidentali (proaspăt apăruţi) ce seamănă neghina învăţăturii ariene în conştiinţa credincioşilor şi slujitorilor ortodocşi, culese din scrierile arienilor redactate în atelierul arian din Antiohia între anii 362-381, învăţând altceva împotriva Scripturii şi al Canoanelor Bisericeşti şi a cărţilor de slujbă: despre starea femeii în biserică; a morţilor; a Sfintei Împărtăşanii şi altele.

*

Vă îndemn să nu-L ispitiţi pe Dumnezeu punând la încercare Îndelunga Lui Răbdare. Am vorbit şi am arătat că şi în Sfânta Scriptură şi în Canoanele Bisericeşti şi chiar în cărţile de slujbă (Evhologhiu-Molitfenicul Mare) porunceşte clar şi răspicat că femeia la timpul necurăţiei ei, nu are voie să intre în Biserică. O mai repet, că este o rânduială Dumnezeiască şi o rănduială Bisericească, care trebuie respectată.

Cine respectă acest lucru şi face ascultare, ascultarea îl mântuieşte. Este buna-cuviinţă şi respect faţă de lucrurile sfinte, respecţi pe Dumnezeu.
Îndemnul meu nu este de a nu-şi asculta cineva duhovnicul, ci de a discerne ce ascultare facem, pentru a ne fi de folos. De a convinge pe toată lumea că, ghidul cel mai bun şi cântarul cel mai drept pe care-l putem folosi de a nu ne rătăci de la calea cea dreaptă şi de Bunul Dumnezeu este Sfânta Scriptură (Biblia). Este cartea de capătâi a credinţei noastre, prin care ni se descoperă Dumnezeu, Revelaţia Supranaturală o mai numesc teologii; este însuşi Cuvântul lui Dumnezeu, din ea pornesc spre ascultarea noastră ce se cuprinde în Sfânta Tradiţie: Canoanele Bisericeşti, Cărţile de slujbă, Mărturisirile de Credinţă, Scrierile Sfinţilor Părinţi, ar trebui şi sfaturile duhovnicilor ca formă finală şi practică.

În concluzie, voi spune că este răspunderea noastră faţă de drumul pe care îl alegem; de păstorul care să ne conducă; de aceea ne-a dat Dumnezeu: minte, înţelepciune, raţiune, ce ne îndeamnă la o curată credinţă prin cuvintele Sale, ce ne lumineaza mintea şi
ne strecoară cunoştinţa de Dumnezeu.

**

Dacă o să-L punem pe Dumnezeu mai presus de toate, nu vom greşi.
Cu regret şi cu durere în suflet o spun, până astăzi n-am crezut ce spun credincioşii, că pot fi “oameni” care nu dau sfatul cel bun. Acum am simţit că revoluţia şi liberatea occidentului a adus şi asemenea lucruri străine şi gunoaie peste credinţa noastră. Aşa am ajuns să studiez şi să mă documentez de conţinutul scrierilor pe care se bazează teologia catolică şi protestantă. Aşa am ajuns la scrierile ariene eretice şi anatematizate de Biserica Ortodoxă în Sinoadele Ecumenice, pe care “unii” le strecoară ca învăţături în Biserica Ortodoxă. Ne aflăm în mare şi eminent pericol de a deveni neo-ortodocşi.

Aceşti „semănători” cu denumiri ortodoxe au pus în pericol Ortodoxia, cea care a păstrat adevărurile de credinţă nealterate timp de 2000 de ani, încearcă ei să le altereaze.

De aceea, văd că este o luptă şi o mare tulburare pe tema credinţei practice, iar credincioşii sunt în derivă sau eroare şi nu mai ştiu pe cine să asculte? Cine spune adevărul?

Învăţăturile bisericii bune, adevărate, nealterate şi moştenite, sunt luate în râs şi în derizoriu; marii duhovnici sunt blamaţi şi etichetaţi ca nişte oameni lipsiţi de cultură şi analfabeţi; preoţii ce ar mai ţine cârma câtuşi de puţin sunt ameninţaţi „vezi părinte ce teologie faci!?” N-am crezut că pe faţă, fără nici o jenă făţă de credincioşi, îşi vor arunca unul altuia cuvinte de „înşelat” sau „eretic”. Se vede cu ochii deschişi că vrăjmaşul satana se lupta să învrăjbească şi să dezbine ortodoxia noastră, pornind de la păstorii ei.

Îndemnul meu este ca orice credincios să se redreseze pe drumul cel bun al Ortodoxiei, ascultând de Bunul Dumnezeu prin respectarea Sfântei Scripturi, a canoanelor şi a rânduielilor Sfintei Biserici. Cine vă dă sfat care vi se pare străin de tradiţia Bisericii, să aveţi pretenţia să vi-l dea cu cartea în mână cerându-i: „unde scrie?”. Ce altceva aş mai putea spune?


[54].- Matei 4,4.

[55].- Zaharia 2,7; Iezechiel 12,28; Isaia 22,25; 1 Judecători 11,23.

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s